KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Maria Bogacka

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Maria Bogacka

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE PRAWA


O mnie


Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Prawa i Administracji podjęłam pracę w ówczesnym Urzędzie Miasta i Gminy w Bełchatowie na stanowisku referenta prowadząc obsługę Kolegium ds. wykroczeń.

Po kilku miesiącach przeszłam do Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w budowie, gdzie pracowałam w Biurze Radców Prawnych. Wpis na listę radców prawnych uprawniających do wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskałam 24.10.1984 r.

W dniu 01.07.1997 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości uzyskałam zgodę na wykonywanie zawodu adwokata indywidualnie z wyznaczeniem zawodowej Siedziny (taka była kiedyś procedura) bowiem w 1993 r. uzyskałam wpis listę adwokacką upoważniającą mnie do wykonywania zawodu adwokata.

Od 01.04.1993 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą w jednej z pierwszych kancelarii w Bełchatowie otwierając Kancelarie Prawną „ Lege Artis ” s.c. wspólnie z radcami prawnymi: Ewą Zakrzewską i Andrzejem Domańskim.

W okresie tym na stałe zlecenia prowadziłam obsługę prawną mi.in.: Banku Spółdzielczego w Bełchatowie, Banku „Agrobank” w Bełchatowie, Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie, Urzędzie Gminy w Bełchatowie, Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, PSS „Społem” w Bełchatowie, GS „Samopomoc Chłopska” w Bełchatowie, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie, PZU inspektorat Bełchatów, Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych i Transportu „Energosprzęt”, Przedsiębiorstwo Produkcji Przesyłowej Biłgoraj koło Bełchatowa, Związki Zawodowe pracowników Ruchu Ciągłego w KWB „ Bełchatów” i Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Od 2005 r. prowadzę indywidualnie Kancelarie Adwokacką obsługując sprawy osób fizycznych , przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego. Praca w wyżej wymienionych zakładach i instytucjach oraz obsługa indywidualnych klientów tak stała jak i doraźna dały mi duże doświadczenie i swobodę w załatwianiu spraw osób fizycznych i przedsiębiorców co robię nadal i na bieżąco w Kancelarii będącej moją własnością i przy pomocy zatrudnionych w niej osób tj. : prowadzących obsługę administracyjną i aplikantów. W Bełchatowie mieszkam od trzeciego roku życia gdzie dotąd Rodzice się przyprowadzili z Kleszczowa bowiem ojciec podjął pracę w nowo powstałym Wydziale Powiatowym w Bełchatowie.